1800-talets Konst

Då demokratin ökade påverkades litteraturen, bildkonsten, arkitekturen och musiken på flera sätt. Även industrialiseringen gav upphov till nya konstformer.

I stadsarkitekturen samsades flera olika byggnadsstilar men nyklassicismen var den mest betydelsefulla stilen. I slutet av 1800-talet började industrin förbättras och man började använda järn och stål som byggnadsmaterial. Stilen började blandas med nystilar, som t.ex. art noveau.

The Old England, Bryssel (art nouveau)

 

Eiffeltornet byggdes till världsutställningen i Paris år 1889. Utställningen tillställdes för att fira etthundraårsjubileet av den franska revolutionen.

Den följande världsutställningen i Paris präglade utveckling av nyskapande stil, där böljande former med gjuten och smidd metall hade en viktig roll.

Bildkonsten under 1800-talet handlade en kort tid om romantiskt historiemåleri. Konstnärerna gick snabbt över till en mer realistisk stil. Man började måla motiv som arbetaren, fabriker, gatu- och stadslivet i bildkonsten, då tyngdpunkten för utvecklingen övergick från Rom till Paris. Jean François Millet och Gustave Courbet är de två kändaste konstnärerna från 1800-talet. Bildkonsten blev en fri marknadsvara som fritt kunde köpas av den högstbjudande.

Romantikens musik började i början av 1800-talet. Man kan beskriva musiken som att den hade en friare form och design än förr och när man gav form åt ett musikaliskt stycke så handlade det inte längre om att följa ett recept. I romantisk musik reflekterades alla sorts känslor och stämningar. Kompositörerna var självständiga konstnärer, utan de traditionella banden till kyrka och hov. Kyrkan hade en ganska liten betydelse för musiken under romantiken. Musiken tog många nya former, och de var väldigt olika. Allt från Lied (en tysk sångform) till storskaliga operor skrevs. Kända kompositörer var Franz Schubert, Felix Mendelssohn och Frederic Chopin. Den stora romantiska kompositören var Schubert men Mendelssohn och Chopin var också omtyckta av en bred publik.

Frederic Chopin

Under 1800-talet fick skönlitteraturen ett genombrott som konstart och användes även som en påverkningskanal. Tekniska framsteg inom tryckeribranschen gjorde att böcker trycktes i allt snabbare takt, och det allt mer läskunniga folket läste som aldrig förr. Läsningen påverkades också av att man nu började skriva på nationalspråket, till exempel tidningar, pamfletter, romaner och noveller.

Romaner blev mycket populära, och romantiken var ett centralt tema i romanerna. Walter Scott är en av de mest kända författarna från 1800-talet. Han anses ha skapat den historiska romantraditionen som vi har kvar ännu idag. Hans berättelser skildrade riddare och hjältar och han skrev ofta fantasi- och äventyrs romaner. Folket hade ett behov av sådana romaner på grund av radikala förändringar de upplevde under 1800-talet. Scotts mest kända verk heter Ivanhoe och handlar om en riddare som återvänder till sitt hem efter att ha varit tillfångatagen. Andra kända fantasi och äventyrs romaner från denna tid är De tre musketörerna av Alexander Dumas, och Samhällets olycksbarn (Les Misérables) av Victor Hugo.

Walter Scott

 

 

Senare övergick man till att skriva mer verklighets trogna berättelser som ofta handlade om bönder, hantverkare och så kallat ”vanligt” folk och samhället ur deras synvinkel. Denna stil kallades realism. Man lyfte till exempel fram böndernas sunda liv och målade fram vackra lantidyller. Målet var att upplysa folket om sociala samhällsproblem som ojämlikhet bland folkgrupper, och att väcka debatter. Charles Dickens är en av de mest kända författarna från denna tid. Han väckte för första gången empati för sämre ställda och fattigare folk med sin bok Oliver Twist. Boken handlar om en fattig, föräldralös pojke och hans liv som ficktjuv i Londons slumområden. Leo Tolstoj och Fjodor Dostojevskij är andra kända realistiska romanförfattare.

Helen, Heidi och Robin, 1B

Källor:

– Labyrint 1

http://musikhistoria.se/romantiken-musik/

https://sv.wikipedia.org/wiki/1800-talet#Litteratur.2C_konst_och_musik

Bilder:

-https://fi.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Chopin#/media/File:Chopin,_by_Wodzinska.JPG

-https://www.flickr.com/photos/fugue/2706278572

Annonser