Reformation- Maktkampen

reformation-image

Den katolska kyrkans makt växte under århundradena. Under senmedeltiden hade kyrkan mycket makt och protester började uppstå. Katolska kyrkan var så splittrad att ibland tävlade två påvar om makten. Ett lyxigt hovliv med hemliga mordplaner var för många viktigare än det religiösa ledarskapet. Cesare Borghia, son till påven Alexander VI, mördade sina medtävlare och släktingar kallblodigt i maktkampen. Katolska kyrkans direktion kostade väldigt mycket, pengarna samlades in genom kyrkoskatten och från avgifter av olika tjänster.

Slutligen började flera ifrågasätta kyrkans läror, en av dem var Jan Hus. Han var från ett universitet i Prag och kritiserade tillbedjan av bilder, tog inte del i kyrkans syndaförlåtelse och predikade på folkspråket. Jan bannlystes och avrättades på bål.

Teologiprofessorn/munken Martin Luther kritiserade den katolska kyrkans läror och spikade upp sina 95 teser som gick till angrepp mot kyrkan och påvens makt att bestämma över alla kristna.

En människa kunde inte uppnå frälsningar genom goda gärningar hade Luther kommit fram till. Enda sättet var genom guds nåd och personlig tro och ånger. Inte i bibeln heller fann han något stöd.

Luther underkände flertal katolska seder och trosföreställningar som inte hade bindning i bibeln. Han ville vara trogen till sin kyrka men var tvungen till en öppen brytning med Rom. Påven tog Luthers gärningar med allvar och hotade honom med bannlysning om han inte tog tillbaka sin skrivelse. Till Luthers lycka hade han inflytelserika furstar som hjälpte honom med hans motstånd mot rom. Han blev fredlös 1521 av Karl V och fick skydd av kurfursten av Sachsen.

Luther tyckte att Guds ord måste predikas i folkets språk så Luther översatte både gamla och nya testamentet till Tyska. Luthers ord om en kristen människas frihet togs politiskt. Bönderna förväntade hjälp av Luther i striden mot livs egenskapen och ekonomiska och social rättvisa. Luther följde istället bibelns ord och om att man ska lyda överheten. Blodbadet som följdes tog ivern om reformationen runt de bredare folklagren.

Ulrich Zwingli vände sej mot katolismens yttre väsen som helgonkulturen och litteraturen, all läran spred sej men stoppades när Ulrich stupade i ett krig 1531. Jean Calvin fortsatte reformationen som Ulrich hade lämnat halvfärdig i Scweiz.Calvin organiserade borgarskapets kyrkor som spred sej till Nederländerna, delar av Frankrike och Skottland. Västeuropeiskakulturen splittrades i två huvudsakliga delar Romersk katolsk och den Protestantiska kristenheten, sen splittrades den Protestantiska kristenheten i tre större grupper Lutheranism, Calvinism och Anglikansk.

Jesper, Wiljam, Alexander 1B

Källor: Labyrint 1 s. 244-249, http://www.historia2.se/historia123/?p=492

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s