Liberalismen förändrar världen

Liberalism kommer från det latinska ordet liber som betyder fri. Ideologin betonar individens frihet och menar att människan själv vet bäst hur hon ska leva sitt liv genom sitt förnuft och om en stat begränsar människan att göra det leder det till att hon kommer att hindras i sin utveckling. Alltså statens roll ska vara begränsad och det ska vara folket som bestämmer i staten. Ifall människan utvecklas utan förtryck kommer de goda sidorna fram så som skaparkraften och initiativförmågan. Men det ska inte heller vara ett tillstånd där människan gör precis som hon själv vill, utan det ska finnas en förutsättning så att människorna ska kunna utvecklas till att ta och känna ansvar.

Liberalismen utgångspunkt är människan och målet är frihet för människan. Liberalismen betraktar alla människor som likvärdiga, men inte som lika varandra. Framförallt röstningsfriheten är viktigt inom liberalismen. Men också yttrandefrihet, privat äganderätt, religionsfrihet, jämlikhet och demokratin är något många kopplar ihop med liberalismen. Demokratin är en stor del av liberalismen, eftersom endast en stat med fri rösträtt kan sägas utgå från varje människas lika värde. Tack vare att fler personer under denna tid gick i skolan förhindrade man också okunniga väljare.

I England kunde den ekonomiska liberalismen förverkligas tack vare den så kallade Manchesterskolan. De vände sig mot allt vad statlig reglering av näringslivet innebar. Detta eftersom att man utgick från att varje inskränkning i företagsamheten skulle hämma individens fria initiativ. Frihandeln var en viktig del i det hela. I ett stort och världsomspännande system, som dessutom var fritt, var det inte staterna som styrde utan de privata företagen var de stora aktörerna. En dold tanke med detta var att länderna skulle bli så beroende av varandra att krig blev otänkbara. Med frihandeln ville man minska produktionskostnaderna i Storbritannien genom billigare importkostnader. Detta skulle också hålla lönerna nere. De låga produktionskostnaderna skulle gynna exporten av landets varor. Så blev det också. Delvis tack vare att industriproduktionen var näst intill obefintlig i resten av världen.  Frukterna av det fria näringslivet skördades dock enbart av de som kontrollerade realkapitalet. De som bara förfogade över sin egen arbetskraft fick ingen ökning i ekonomin.

Liberalismen började betonas mycket under upplysningstiden, men liberalistiska tankar fanns redan på 400-talet f.Kr i då flera grekiska filosofer hade starka argument mot slaveriet och sade att alla människor egentligen hade samma rätt till ett fritt liv. Under renässansen uppkom rötterna till det som under upplysningen utvecklades till liberalism eftersom det fanns humanistiska tankar som uppstått mot kyrkans makt under renässansen. Det var främst upplysningsfilosoferna som talade om frihet och att alla människor hade lika rätter. Till följd av det startades den amerikanska och lite senare den franska revolutionen, där målet var att göra sig fri från makten som gjorde att människorna inte var fria att göra så som de ville. Liberalisterna motsatte sig att kyrkans makt, absolut kungamakt och merkantilism. Det fanns flera liberalistiska tänkare, bland annat John Locke, John Stuart Mill, Adam Smith och Jeremy Bentham.

Det var inom det borgerliga skiktet som liberalismen fick fotfäste under 1800-talet. Denna nya medelklass hade tagit makten genom revolutioner i bl.a Frankrike och Amerika och som allt mera högljutt krävde allmän rösträtt. Eftersom det industriella samhället krävde allt mera av tidigare politiskt åsidosatta grupper blev det allt svårare att sätta sig emot allmän rösträtt.

År 1832 genomfördes en parlamentsreform som utökade rösträtten till att gälla sju procent av befolkningen, vilket då var en relativt stor förändring. Under revolutionsåret 1848 infördes allmän rösträtt i både Schweiz och Danmark och i Tyskland genomfördes valen 1867 till riksdagen för det nordtyska förbundet för allmän rösträtt. Genom hela Europa utökades rösträtten succesivt under 1800-talet och även kvinnan, som tidigare inte avsågs när man pratade om allmän rösträtt, började få mer plats. Den amerikanska staten Wyoming och Nya Zeeland var de enda som hade gett kvinnan rösträtt innan Finland år 1906.

Den industriella revolutionen ökade även problem som föroreningar, utanförskap, överbefolkning av städerna och barnarbete. Dessa missförhållanden gjorde att flera socialliberalt inriktade politiker krävde lagar mot barnarbete, minimilöner och ökad säkerhet för arbetare. Laissez-faireinriktade liberaler hävdade att dessa lagar skulle inkräkta sig på frihet, rätten till ägande och hindra den ekonomiska utvecklingen och trodde att problemen skulle lösa sig själva. På så sätt uppstod splittring inom den liberala ideologin. Idag är liberalismen den ledande ideologin i nästan hela världen och brukar delas in i två huvudinriktningar: socialliberalism och klassisk liberalism.

new-york-115626_960_720Frihetsgudinnan i New York symboliserar frihet och liberalism

Källor:
Labyrint 1- Tom Gullberg & Sture Lindholm

https://sv.wikipedia.org/wiki/Liberalism

https://sv.wikipedia.org/wiki/Liberalismens_historia

http://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/politiska-ideologier/liberalism

http://www.frihetsfronten.se/liberalismen/historia.shtml

http://www.lartecken.se/App/Pages/TeachingAids.aspx?NID=8090

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/liberalism

http://sourze.se/2010/08/20/liberalismens-historia__69982#.VvPNlOZSIsM

http://snd.gu.se/sv/vivill/party/fp/program/1990

Bildkälla:

https://pixabay.com/sv/frihetsgudinnan-usa-new-york-frihet-516085/

Skrivet av: Lousie Marttila, Adam Lahtinen och Martina Westerback

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s