Borgare

Den urbana borgerliga medelklassen var den mest påverkande gruppen i livsstilsförändringen för att de etablerade sig i de stora städerna. Dessa individer flyttade ofta in till städerna för att där hade de sitt jobb och staden var ett bättre ställe att bo på. Dessa borgare kunde vara till exempel lärare, advokater, läkare och köpmän. Den växande förmögenheten ledde till en ökad konsumtionslust, vilket görde det möjligt för affärsmän att etablera butiker av alla de slag.

Medelklassen hade mycket pengar som satsades på att omforma stadsmiljön och sällskapslivet. Den borgerliga stadsarkitekturen bestod av offentliga byggnader som uppfördes i den historiska stil som bäst ansågs motsvara byggnadens funktion. Parlamentsbyggnader började få formen av forngrekiska tempel för att hedra grekiska demokratins rötter. Teatrerna byggdes i barock för att de härstammade från 1600-talet

Felix Pesola

Annonser