Den Katolska Motreformationen

 

Inom den katolska kyrkan började men hålla med om att kyrkan hade sina brister, och då började den katolska motreformationen, som skulle få påvens förlorade auktoritet tillbaks. Under kyrkomötet i Trident 1545,avskaffades avlatshandeln (T.ex. avlatsbrev, som man köpte för att få syndernas förlåtelse.) och man kom fram till att prästerna måste vara ”fromma förebilder” för församlingen. Det följdes med att alla protestanter bannlystes, böcker som utgavs började förhandsgranskas av påvens censur och misstänkta kättare torterades, förhördes och brändes ibland på bål. På detta sätt stärktes påvens ställning medan furstarna och andra kyrkliga ledares ställning försvagades. Här efter kom största delen av påvarna att var Italienare.

Motreformationens ledande person blev Ignatius Loyola en spansk adelsman, som bl.a. stiftade Societas Jesu. Han bildade också en militär order som hade till uppgift att försvara den katolska tron. Påven gjorde så att ingen präst kunde bannlysa en jesuit. Rörelsen spreds snabbt och vid 1500-talets slut fanns mer en 10000. Utbildning var en viktigt för jesuiterna så deras skola blev snabbt bäst i Europa. Jesuiterna grundade också de första universiteten i Amerika.

I Västeuropa splittrades samhället eftersom lokala furstar gick emot påven och kejsaren. 1555 blev det religionsfred där man kom fram till att alla furstar fick bestämma vilken religion deras furstendöme skulle ha. Men alla inom furstendömet måste ha samma religion som deras furste.

Under den senare delen av 1500-talet fick Filip II en stor roll i Religionskrigen eftersom han bl.a. skickade 130 skepp från den spanska flottan med över 24000 soldater ombord vars uppdrag var att invadera England. Men ” den oövervinnerliga armadan” gick under och bara hälften av fartygen kom tillbaka till den spanska kusten.

Det mest kända religionskriget är det trettiåriga kriget som pågick mellan 1618 och 1648. Det slutade med att gränsen mellan religionerna blev ungefär samma som romarriket hade.

Efter detta åkte studerande från Åbo inte längre till Paris utan endast till Wittenberg.

 

Jonathan och Jesper

Källor:Labyrint 1

 

Annonser