Den minnesvärda barocken

Barocken fick sin början på slutet av 1500-talet. Unga italienska målartalanger förändrade var de som blev de första barockkonstnärerna. Ordet barock kommer från franskans ”baroque” och portugisiskans ”barroco” som betyder ungefär ”oregelbunden pärla”. Barocken kom att bli en stilperiod som var helt avvikande från medeltidens och renässansens stilar.

Barockens stil kännetecknas i allmänhet som mäktig och pampig. Detaljerna var viktiga och konstverken var dramatiska. Inte så konstigt att dåtidens makthavare använde sig av denna konststil, eftersom de gav en bild av deras överlägsenhet. Det var just makthavare och furstar som var de viktigaste spridarna av barockens konst. Många målningar hade också religiösa motiv. Andra viktiga detaljer i konstverken var skugga och rörelse. Kända konstnärer från barocken är bl.a. Caravaggio, Peter Paul Rubens och Rembrandt.

lll                                    llll

Självporträtt av Rembrandt, samt hans målning ”Nattvarden”.

Från barocken finns det kvar en hel del kyrkor och slott än idag. Byggnaderna är stora och pampiga, oftast med pelare och andra dekorationer. En känd arkitekt från barocken är Giovanni Lorenzo Bernini, som bland annat ritade Petersplatsen i Rom. Just staden Rom innehåller väldigt många inslag från barocken.

ll

Petersplatsen i Rom

 

 

Musik

Musiken under barocken fick sin början i slutet av 1500-talet. Barocken är det ord som beskriver den tidsepok inom musikvetenskapen som sträcker sig från slutet av 1500-talet till ca 1750-talet.

Jan Pieters Sweelinck var den som inledde barocken. Och den sägs ha tagit slut vid Georg Friedrich Händels död 1759.

De flesta kompositörer var påverkade av det landets ledare de bodde i. Bl.a. i Italien och Tyskland så hade kyrkan högsta makten och den bestämde om vilken slags musik skulle tonsättas. Barock musiken inom sig har en speciell uppgift som handlar om att avbilda textens innehåll och att försöka efterlikna mänskliga uttryck som sedan kom till. Detta ledde till att kompositörerna arbetade med former som t.ex. sonat, opera och konsert.

En väl känd kompositör under barocken var Wilhelm Friedmann Bach som föddes 1710. Han var en tysk kompositör som är känd för sina originella kompositioner. Han sägs även vara den sista barock kompositören med betydelse för han dog 1784 och barocken antogs ta slut redan ungefär 1759.

l

Wilhelm Friedmann Bach

Barockmusiken dog ut efter att nya tonsättare så som Mozart och Beethoven tog modell av Händel och den klassiska tiden inom musiken startade. Barocken fick sitt slut på 1800-talet, bl.a. för att folket började ogilla konststilen. Övergången till en ny tidsperiod har ändå skett vitt ganska olika tidpunkter på olika håll i Europa.

 

Källor:

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/barock (11.3.2016)

http://vetamix.net/image/barocken_20570 (11.3.2016)

http://historiesajten.se/handelserepok.asp?id=58 (11.3.2016)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Barocken (11.3.2016)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Barockens_konst (11.3.2016)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Lorenzo_Bernini (14.3.2016)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Rembrandt (14.3.2016)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Barockarkitektur (14.3.2016)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Barockens_musik (11.3.2016)

https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Pieterszoon_Sweelinck (14.3.2016)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Georg_Friedrich_H%C3%A4ndel (14.3.2016)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Friedemann_Bach (14.3.2016)

http://komponera.se/barocken/ (14.3.2016)

 

Walter & Oscar

Annonser