Enväldets härskare använde barocken

Den politiska utvecklingen i Europa på 1600-talet hänger ihop med barockstilen. Barockstilen passade bra in i det kungliga enväldet där kungens makt skulle visas tydligt. Europas mäktigaste monark under denna tid var Ludvig XIV och han utnyttjade barockstilen medvetet i politiska syften. Han såg också till att Paris blev Europas ledande konststad på Roms bekostnad.

Enväldet eller politisk absolutism är ett statsskikt utan maktdelning där den offentliga makten utövas av en självhärskare med absolut makt. Enväldet innebär att den härskade makten har absolut makt och bestämmer bland annat över samhällets styrelse och lagar som skall stiftas.

På 1600-talet framstod Frankrike som den europeiska kontinentens ledande stat. I Frankrike nådde det även kungliga enväldet sin höjdpunkt. Absolutismen tid förknippas med Ludvig XIV. Ludvig XIV blev kung redan som femåring. Riket sköttes till en början av moderns älskare, kardinalen Mazarin. 1661 tog Ludvig XIV själv över regeringsansvaret ända till sin död 1715. Ludvig XIV var regent i mer än ett halvt århundrade och han kallades för solkungen (Roi Solei) eftersom han identifierade sig med guden Apollo, som hade solen som symbol.

Kungen hade stor makt. Detta berodde på att makten var centraliserad, han hade en 300 000 mans armé och fick regelbundna skatteinkomster. Ludvig XIV ”behövde” en värdig inramning för sin maktposition. Han lät bygga slottet Versailles utanför Paris. Detta krävde enormt med pengar och arbetskraft. Hela 60% av det franska skatteinkomsterna användes till att täcka hovets kostnader.

Ludvig XIV tillät inga andra politiska eller religiösa åsikter än sina egna. Ifall någon inte respektera det berövade Ludvig XIV dem på rätten att uttrycka sina åsikter. De franska protestanterna, hugenotterna blev berövade på friheten att utöva sin religion och Ludvig XIV försökte få dem att återgå till katolicismen. Detta ledde till att 200 000 hugenotter flydde från Frankrike till Holland, England och Preussen. På detta sätt förlorade Frankrike duktiga yrkesmän inom hantverk och handel.

På 1600-talet i italienska Rom, ur renässansens konst, föddes sakta och odramatisk en ny stil, Barocken. Barock som är en epok eller stilriktning betyder på portugisiska oregelbundet och på franska vidunderligt. Stilen spred sig snabbt över Latinamerika, Europa och till de protestantiska områdena. I Frankrike där kung Ludvig XIV regerade syntes barocken tydligt med sina storsvulstiga former. Ett bra exempel på arkitektur i barock stil är det franska slottet Versailles utanför Paris som byggdes mellan år 1669-1685. Slottets dimensioner är överväldigande med fasader, slottsparker och fontäner. Barockens kännetecken kan man också se i skulpturer, målerier och musik. Konstformen kan också ses som ett sätt för envåldshärskaren att visa sin ”absoluta” makt.

Målarkonsten inom barocken förstärkte användningen av djupa perspektiv och målningarna innehåller starka färger och tydliga kontraster mellan ljus och mörker. Konstverken är ofta väldigt dramatiska med inslag av nakna människor. Flamländaren Rubens målade religiösa motiv med mycket färg och lysande porträtt av nakna mulliga kvinnor ”rubenskvinnor”. Den franska målaren Nicolas Poussini, som anses vara grundare av den franska klassicismen, kan räknas som en av de främsta inom barockens konst. Inom konsten kan man också lyfta fram skulpturer i den barockska stilen. Barockens främsta skulptör hette Gianlorenzo Bernini och hans skulpturer är dramatiska. En av hans främsta verk är altaruppsatsen Den Heliga Teresas extas i kyrkan Santa Maria della Vittoria i Rom. Skulpturen föreställer Teresa som får sitt hjärta genomborrat av en flammande gyllene pil.Bildresultat för heliga teresas extas

Inom drama, teater och musik var uttrycksformerna också kraftfulla och överdrivna. Man kan också säga att operan och baletten uppstod under barockens era. I dessa uttrycksformer sammanförde man musik, teater och drama. Operan blev snabbt populär inom hovet i Versailles eftersom Ludvig XIV själv uppträdde som ung som Apollo eller Jupiter bland musiker och dansare. Musikens ledande gestalter kom från Tyskland t.ex Johann Sebastian Bach sammanfogade allt som åstadkommits inom musiken och lade sedan till barocktidens dekorativa linje och kompositionsstil.

Susanna Yli-Panula, Cassandra Björk

Källor:

Labyrint 1

https://sv.wikipedia.org/wiki/Barocken

https://sv.wikipedia.org/wiki/Env%C3%A4lde

Annonser