konservatism

Konservatism är en av huvudideologierna. Under upplysningen ville man bli av med ståndssamhället. Det tyckte inte de konservativa om för de ville behålla den traditionella samhällsordningen. Enligt dem var det onödigt att ändra på det som fungerat i så många år. De såg upplysningens frihetsidéer som tillfälliga. Filosofen Edmund Burke anses vara grundaren till konservatismen. Det var den franska författaren François-René de Chateaubriand som kom på och började använda själva begreppet konservatism.

 

Edmund Burke var en filosof från Irland. Han tyckte man skulle behålla den gamla hierarkiska samhällsordningen. Enligt honom hade medborgarna ingen rättighet att gå emot makthavarna. Traditioner och samhället var viktigare än människorna för Burke. Den franska filosofen Joseph de Maistre påverkade även konservatismen. Han tyckte man skulle ha monarki och ge mer makt till påven

 

De konservativa anser att det finns en naturlig lag. Alltså att alla människor kan veta vad som är gott och ont eller lögn och sanning. Denna naturliga lag kan inte vi människor ändra på utan den kommer alltid att excitera vare sig vi vill det eller inte.  De tror att om man lever enligt naturlagen så kommer samhället och människan att utvecklas lugnt och lyckligt.

Konservatismen anser att vi alla föds med både gott och ont. Det menas att vi alla har brister och de tycker att det gäller samma med förnuftet. De tycker att man inte endast med förnuftet kan upptäcka nya saker och veta vad som är gott och ont.  De tycker att de politiska ideologierna tror och förlitar sig på mycket på förnuftet. Förnuftet är begränsat så det kan bara leda till mycket negativa konsekvenser om man bara använt sig av förnuftet när man kommit fram till något.

För de konservativa är familjen viktig och det är något man vill stärka, speciellt mamma –pappa-barn familjer. Det är också viktigt att försvara och lyfta upp äktenskapet mellan man och kvinna.  Religionen är viktig för de konservativa, det är grunden för moraliska normsystemet.  De anser att man är påverkad av den kulturella och sociala omgivningen, och det är viktigt att veta varifrån man kommer för att slippa dit man vill.

Konservatismen ser på människan på de sättet att varje människa är en länk mellan äldre och kommande generationer.  Det menas med att varje person har ett ansvar att samhället som de ärvt ska vara bättre eller lika bra som de samhället som man lämnar åt de andra då man dör. I helhet så tycker konservatismen att samhället i världen ska bygga upp sig på tradition och gemenskap.

 

Idag syns och uppfattas konservatismen på ett helt annat sätt än för 100 år sedan. Vi kan nog se konservatism i många olika rörelser men den är inte lika tydlig. Med detta menas att deras opinion inte är lika stark på varierande frågor. Faktumet är att genom tiderna har de starka konservativa tankarna blandats med liberalt tänkande och konservativa tänkande nu består av en grupp konservativa och liberala tankar som har klumpats ihop.

 

Dock konservatismen ser ut att ha tappat styrka är den trots allt en av de tre huvudideologierna. Många ser konservatismen som svag men sanningen är att den har utvecklats. Den har tagit intryck från liberalismen och genom detta fått större debatt möjligheter. Konservatism är en stark rörelse som inte bör glömmas.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Konservatism

http://www.konservatism.se/konservatismen1.htm

Labyrint 1 (boken)

https://johanwallin.wordpress.com/historia/1800-talet/ideologierna-idag-konservatism/

Ville, Emma och Emmy

NPG 655; Edmund Burke studio of Sir Joshua Reynolds
Edmund Burke

 

Annonser