Konservatism

Konservatism anses vara en av de tre klassiska huvudidelogierna. Huvudideologierna är Konservatism, Socialism och Liberalism. Konservatism ses ofta som motpolen till Socialism och Liberalism som genom historien varit väldigt radikala ideologier. Konservatismen växte fram under 1700-1800 talet i samband med de högre kraven på demokrati. Konservatismens mål är bevara gamla samhälles idéer och lagar som fungerat bra genom åren. Det finns två huvuddelar i konservatismen och de är  liberalkonservatism och socialkonservatism. Skillnaden mellan dessa är synen på staten, där liberalkonservatismen är mera negativt inställd medan socialkonservatismen värnar staten som ”den stora förhindraren av katastrof”. I början av 1980-talet var liberalkonservatismen mer populär, och på 2000-talet har socialkonservatismen blivit mer populär. Konservatismens huvudmål är att bevara samhället och låta det utvecklas sakta därav ordet konservatism, (konservera)(bevara).

Staten och samhället betonas mycket i Konservatismen där de anser at statens uppgift är att vara administrativ och sköta om folket istället för att styra. Konservatismen betonar som de flesta andra ideologier att alla har rätt till frihet, men att friheten kommer med ett ansvar. Eftersom frihet kommer med ett ansvar betonas det mycket att staten skall ha en stark skyddande polis och arme som kan skydda mot yttre och inre hot.

Konservatismens grund idéer kom från Irländaren Edmund Burke under den franska revolutionen. De gick ut på att alla hade en utsatt plats I samhället av gud och att de gamla beprövade samhällsordningarna var de rätta eftersom de hade fungerat genom alla tider. Burke ansåg också att staten var det viktigaste i samhället och att den gick före den egna individen. Andra kända män som bidragit till den konservatistiska ideologin är bl.a.  Joseph De Maistre från Frankrike och tysken Friedrich Hegel. Kända politiker och statsmän som varit  genom historien är bl.a. Otto von Bismarck, Benjamin Disraeli, Winston Churchill och Ronald Reagan.

Konservatismen under 1800-talet och under den Franska revolutionen var en gillad ideologi bland Monarkin Kyrkan och en del av adeln som än idag anses vara konservativa, speciellt kyrkan anses idag vara konservativ. Monarkin ville  självklart ha kvar sin makt och höga ställning I samhället så därför passade konservatismens tankar på att alla inte hade natur rätt som upplysnings filosoferna sade vilket var bra för Monarkin. Enligt Burke så hade alla en plats I samhället och var av gud utsedd till sin vissa ställning vilket kyrkan och monarkin självklart ansåg var rätt och gillade starkt.

aduc_042_burke_28e2c_1730-179729
Edmund Burke

Källor:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Konservatism

http://www.konservatism.se/konservatismen1.htm

http://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/politiska-ideologier/konservatism

Labyrint 1 s 345-346

Gjort av Simon Kanev, Adar Omar, Kevin Aspö, Jacob Strandwall

Annonser