Konsten under Barocken

Barocken var en del av nya tiden. Ordet barock kommer ifrån portugisiskan Barocco som betyder oregelbundet formad pärla. Barock betyder absurd, överdriven och orimlig. Barocken kunde också kallas för karolinskatiden och frihetstiden. Barocken är en stilinriktning som främst pågick från slutet av 1500 till 1760 talet. Till barock-stilen hörde främst musik, arkitektur, konst och skulptur.

Med Barockens musik ville man få fram känslor hos lyssnarna istället för att musiken bara skulle framföra kompositörens känslor. Många nya

Vivaldi
Bach

genrer uppkom som operan och orkestern. Barock musiken beskrivs ofta som en snabb, stadig rytm med utdragna melodier. I barock musiken är det basstämman som är den starkaste och viktigaste delen. Instrument man använde mycket var blockflöjt, cello, cembalo och violin. Inom musiken fanns det många kända kompositörer som till exempel Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach och Arcangelo Corelli. Vivaldis mest kända verk som man ännu lyssnar mycket på är ”De fyra årstiderna”. I De fyra årstiderna finns det fyra olika violin konserter som relaterar till de Italienska årstiderna. En av Bachs mest kända kompositioner var ”Air on the g string”. I Bachs stycke finns det violin, trumpet, oboe, timpani och en bas. Corelli var en Italiensk kompositör och han gjorde mest trio sonatan. En av Corellis mest kända trio sonata är ”da Chiesa”.

 

Barockens arkitektur var mycket påverkad av Antikens arkitektur. Viktiga egenskaper för arkitekturen på barock tiden var att det skulle vara dramatiskt, rörelsefullt och byggnaderna skulle ha många olika kontraster, de var överväldigande. Man ville bygga stora byggnader för det symboliserade makt, och om man hade makt fick man respekt. På bilden ser man en av de första barock byggnaderna ”II Gesu” som finns i Rom. Byggnaden är kraftigt byggd med pelare och många små detaljer. Man ser också att det inte finns mycket fönster på byggnaden. Byggnaden har också en annorlunda form än vanliga byggnader. En av de många kända arkitekterna var Giacomo della porta. Han har bland annat planerat II Gesu och Madonna dei Monti. Båda byggnaderna var en av de första barock byggnaderna och de byggdes på ca 1580-talet.

Katolikerna ville komma på en ny epok, så de betalade konstnärer och tonsättare för att göra en helt ny stil, som sedan blev barocken. Kännetecken för barockens konst är effekt och rörelser. Konstverken från barocken innehöll mycket rörelse. Man använde ljus och skuggor som dramatiska effekter. Det var mer vågade färgblandningar än vad man hade haft på renässansen. På barockens tid fanns det många kända konstnärer som Rafael, Caravaggio och Rembrandt van Rijn. Några av Caravaggios mest omtalade verk är Jungfru marie död och Den segerrika kärleken.

Barock skulptur föddes i Rom. Barock skulpturen föddes för att alla kända och bra skulpturmakare hade fastnat i ett visst mönster och det började bli tråkigt för skulptur kulturen. Man började sedan söka efter nya sätt att göra skulpturer och då kom Stefano Maderno på barock skulptur stilen. Den stilen kännetecknades med dramatiska rörelser och energi. Skulptörerna försökte fånga nuet. Det fanns många kända skulptörer som till exempel François Duquesnoy. Duquesnoy har skulpurerat ”Den helige Andreas”. Skulpturen finns i Peterskyrkan i Rom.

 

Lotte Makkee & Ida Dahlström

 

Källor:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Barocken

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/barock

http://musikhistoria.se/barocken-musik/

http://skolarbete.nu/skolarbeten/barocken/

Annonser