Liberalism

Liberalism (på latin liber=frihet) är en politisk ideologi som har individens frihet som ett grundläggande värde. Betydelsen kan dock vareira lite beroende på var i världen man befinner sig, men allmänt betonar liberalismen individens rätt till, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, privat äganderätt, religionsfrihet, jämlikhet, och demokrati.

Som ideologi har liberalismen sin rot i de humanistiska tankar som kom till under renässansen för att utmana den makt som kyr-

250px-Eugène_Delacroix_-_La_liberté_guidant_le_peuple
En tavla som föreställer den franska revolutionen och är målad av Eugene Delecroix (Friheten på barrikaderna, 1830)

kan hade under den tiden. De riktiga liberala rörelserna har dock sin egentliga början först under upplysningstiden med franska filosofer och deras anhängare. De var emot en fullständig kungamakt, merkantilism och kyrkligt maktinflytande. De två största liberala tänkarna under upplysningstiden var Voltaire och Rousseau.

 

Liberalismen började starkt växa på 1800-talet, då den borgerliga medelklassen tagit makten genom revolutioner i bl.a. Nordamerika och Frankrike. Följden av dessa revolutioner gjorde att även demokrati lades till som en grundläggande liberal värdering. Den industriella revolutionen ökade det materiella välståndet, men det ansågs också att liberalismen även skapade stora sprickor i
samhället tillsammans med t.ex. föroreningar, överbefolkning och barnarbete.

För Liberaler är fri och allmän rösträtt viktig. 3 viktiga liberala frågor sedan länge är religionsfrihet, tryckfrihet och yttrandefrihet. Liberaler vill ha åtskillnad mellan stat och kyrka. Den första staten grundad med denna tanke som grund var USA och det har faktiskt aldrig funnits en statskyrka i hela landet .Frihet, som liberalerna alltid har strävat för är för liberaler inte bara ett tillstånd där individen kan göra vad hon vill, utan en förutsättning för att människor ska kunna växa och bli ansvarskännande medborgare. Enligt liberal ideologi, bygger all utveckling i sammhället på enskilda människors initiativ och att medborgaren själv ska ta makten över sitt egna liv. De flästa liberaler strävar efter frihandel, som betyder en handel som inte reguleras av tullen eller andra handelspolitiska åtgärder.

Källor: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/liberalism

https://sv.wikipedia.org/wiki/Liberalism

http://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/politiska-ideologier/liberalism

Labyrint1

Bilder: https://sv.wikipedia.org/wiki/Liberalism#/media/File:Eug%C3%A8ne_Delacroix_-_La_libert%C3%A9_guidant_le_peuple.jpg

20120303215556!Atelier_de_Nicolas_de_Largillière,_portrait_de_Voltaire,_détail_(musée_Carnavalet)_-002
Detta är en bild på Voltaire, som var en liberal tänkare i upplysningstidens Frankri

 

Skrivet av: Markus Hietanen

Annonser