Litteraturen under renässansen

Litteraturen under renässansen kännetecknas av kristna och antika religionsblandningar samt berättelser som utspelas på krigsställen. Det var under denna tid som folkböcker eller s.k. Dagens populärromaner kommer till liv. Språken som man skrev på kallades för folkspråk.

Allt mera romaner började dyka upp men den traditionella Riddare berättelser levde och skrev fortfarande, även om de ursprungligen var från medeltiden.Två män som hade sina höjdpunkter under renässansen var Miguel De Cervantes och William Shakespeare.

Cervantes levde mellan 1547-1616 i Spanien. Han mästerverk är romanen om en riddare som blev förälskad och gör allting för att vinna sin älskarinnas hjärta. Romanen Don Quijote brukar också kallas för en av de första romaner som skrevs. Den är skriven i två delar och är fortfarande mycket känd i hela världen.

El_ingenioso_hidalgo_don_Quijote_de_la_Mancha
Boken Don Quijote

Shakespeare levde mellan 1564-1616 i England. Han skrev drama och poesi. Han är också själv skådespelare så han fick spela sina egna drama upp. ”Att vara eller inte vara, det är frågan” är en mycket känd monolog i en av Shakespeares drama pjäser som heter Hamlet. Många känner igen Shakespeares just på grund av detta. Andra mycket verk är Romeo och Julia, som handlar om ett par som är förälskad i varandra men det är mycket motstånd involverad i deras kärlek. Genom historien har man berättad att detta är en riktig händelse och många länder har ”egna” Romeo och Julia fall. 

 

KÄLLOR!

https://en.wikipedia.org/wiki/Don_Quixote

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A4ssansens_litteratur

https://sv.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare

Annonser