Maktlära från renässanstiden

Visst känner ni läsare till Gustav Vasa och Henrik VIII? Båda var mäktiga härskare som styrde stora riken och de var också väldigt duktiga. Henrik VIII styrde det brittiska monarki och hade nästan obegränsad makt. Gustav Vasa var kung över dåvarande Sverige i nästan 40 år och tillhörde Vasaätten som han hjälpte att bli den första monaPortrait_of_Niccolò_Machiavelli_by_Santi_di_Titorkiska dynastin att regera svenska kungadömet. Dessa två härskare var stora beundrare av boken ”Fursten” som skrevs av Niccolo Machiavelli under renässanstiden. ”Fursten” var en instruktiv bok för ledare och beskrev hur man skall leda.

 

 

Niccolo Machiavelli var en Florentinsk författare, filosof och politiker som var mest känd för en bok han skrivit som hette ”Fursten”. Denna bok är som jag redan nämnt, en instruktiv bok men mera specifikt en studie om historiska furstars ledarskap och som syfte att lära blivande härskare att bygga framgångsrika och stora städer. Grunden till bokens uppkom tros också vara Machiavellis sympati mot den störtade ledargruppen och önskan att få en roll och vara med och styra i den nya. Boken fick mycket kritik p.g.a. den ansågs bestå av idealtänkande och inte realistisk. Man såg att boken bara beskrev Machiavellis idealfurste och att den inte var trovärdig. Machiavellis idealfurste var en envåldshärskare som var maktfullkomlig men måste trots allt få stöd från folket.Machiavelli_Principe_Cover_Page

 

Machiavelli hade en stor betydelse i renässanstidens politik och det politiska tänkandet. Hans verk var de som mestadels gav utvecklade idéerna men Machiavelli som person hade också ett inflytande. Hans politiska tankar och idéer var också grunden till den moderna statsvetenskapen. Har också haft inflytande i västvärldens politiska tänkande och liberalismen.

 

Niccolo Machiavelli kan ses som en viktig i politikens, renässansens och maktlärans utveckling. Han har också påverkat många andra stora ledare och på detta sätt påverkat i många andra viktiga händelser.

En video om ”Fursten”

 

Ville Manninen & Joackim Ahrner

 

 

 

Annonser