Renässans

Renässansen är ett skede i historien när man övergick från medeltiden till den ”nya tiden”. Det innebar att det hände en stor förändring i Europa och man återupptäckte de antika idéerna och idealen. Själva begreppet ”renässans” betyder återfödelse och användes främst av människor i Norditalien som levde i slutet av 1400-talet och under 1500-talet.

Renässansen fick sin början på 1400-talet i Norditalien. Det var en ny kulturriktning inom konst, litteratur och vetenskap som växte fram i de Norditalienska städerna. Kyrkans roll var mindre under renässansen för att man ville leva en attraktivare livsstil som man fann i den antika kulturen och inte sådan livsstil som kyrkan predikade. Man upplevde antikens återfödelse och man såg ner på de föregående århundradena.

I Italien, i stadsstater som Milano, Florens, Venedig och Genua började renässansen där den under 1400-talet utvecklades inom alla konstarter. Städerna växte mycket och blev rika på grund av handeln med Mellanöstern. Ekonomiska uppgången var en förutsättning för renässansen. Det var storköpmännen och högadeln som kom att avnjuta av den ekonomiska utvecklingen. Furstarna tävlade om rikedom och makt med köpmännen, som hade pengar för att stöda vetenskap och konst. De byggdes fina byggnader i städerna för att man ville ha en finare stad än andra.

Familjen Medici i Florens hörde till de mest framstående mecenaterna. En mecenat är en person som ekonomist stöder och främjar kultur och litteratur. Florens förknippas mer än någon annan stad med renässanskulturen. Familjerna i Florens tävlade med varandra om att vara bättre när det gällde att bygga kyrkor, palats, torg och parker. Cosimo de Medici var en av stadens stormän. Han lät bygga flera kyrkor och han öppnade det första offentliga biblioteket med antika handskrifter för forskare. Lorenzo de Medici var hans sonson och han fortsatte in Cosimos fotspår. Lorenzo var en humanist och han fördjupade sig i antikens litteratur och vetenskap.

Vy över Florens.

 

 

 

 

 

 

Källor:

http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden/renassans-upptacktsresor-och-en-ny-varldsbild# (14.3.2016)

Labyrint 1

Robin Klemets och Felix Pesola

 

 

Annonser