Renässansen Världsbild

I mitten av 1400-talet började en ny världsbild utvecklas av olika forskare och vetenskapsmän. Tack vare att handelsstäder som Venedig och Genoa började idka handel med arabländer blev de rika och fick kontakt med den bortglömda grekiska kulturen som gav renässans människan nytt intresse för världen vilket ledde till en ny världsbild. Denna världsbild började skilja sig mycket från den medeltida världsbilden. Viktiga vetenskapsmän som ändrade världsbilden var Copernicus,Kepler och Gallilei.

Copernicus var en astronom och matematiker som utförde olika uträkningar och iakttagelser av jorden och planeterna som skilde sig från kyrkans världsbild som var väldigt svår att ändra på. Det var först under Copernicus dödsår som han kunde publicera den lilla skriften ”Himlakropparnas rörelse” som utgick ifrån en rad olika matematiska beräkningar som senare lade fram bevis för den heliocentriska världsbilden, som menas med att solen ligger I centrum och har alla planeter som snurrar runt sig I banor.

Fast Copernicus redan hade kommit fram till att jorden inte var universums centrum var det först då Kepler kunde bevisa det I början av 1600-talet som det blev en allmänt accepterad teori.

Gallileo Galilei kunde med hjälp av en stor skickare som han själv hade byggt under stöda Copernicus och Keplers teori om den heliocentriska världsbilden. Med hjälp av sin kikare kunde han se solfläckar och andra planeter och även månens kratrar. När han senare publicerade en bok ”Dialog om de två världssystemen” blev det kaos I Renässans världen och Galilei blev förd inför domstol p.g.a sina teorier och tankar.

Kyrkan hade en väldig stark ställning i samhället och motsatte sig allt nytt tänkande men tack vare Copernicus, Kepler och Gallilei erkände kyrkan de nya teorierna efter en tid och världsbilden förändrades kraftigt.

 

Källa:

Labyrint 1

http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden/renassans-upptacktsresor-och-en-ny-varldsbild

https://sv.wikipedia.org/wiki/Astronomins_historia

http://www.so-rummet.se/aret-runt/galileo-galilei-den-forste-vetenskapsmannen

 

sdfghiiiiiiiiiii

Jonas, Simon

Annonser