Renässansens konst

Renässansens konst

Renässanskonsten utgör en tydlig övergång från den medeltida konsten till en moderna tid. Lite efter 1400-talet börjar konsten bli stor i Europa. Anonyma konstnärer steg fram nu som officiella konstnärer, till exempel Leonardo da Vinci.

Under renässansen var människan i centrum, därför blev porträttmåleriet väldigt stort under renässansen.  De vanligaste konst typerna var måleri, skulptur och konsthantverk. Man använde även antiken och gotiken som inspiration, och tog bland annat motiv från den grekiska mytologin. Också religionsmåleriet var viktigt, men man målade på ett mer realistiskt plan.

När det kommer till teknik är skillnaderna stora om man jämför med till exempel medeltiden. Renässansens konstnärer upptäckte centralperspektivet som romarna redan länge använt sig av. Nu blev renässans målningarna tredimensionella. Konstnärerna tog också i bruk oljefärger. Målningarna var också extremt detaljrika, man kunde urskilja enstaka hårstrån på personer på bild. Olika tekniker man kunde använda sig av var; Förkortning, vilket menar att man målade kortare linjer för att skapa ett djup i bilen. Chiaroscuro, vilket betyder att man använde ljus och skugga som bildade kontrast och illusion. Sfumato, vilket är målningar utan tydliga konturer, till exempel Mona Lisa.

 

Konstnärerna i Frankrike under renässansen var oftast knutna till hovet. Till det kändaste konstnärerna hörde bröderna Limbourg som man känner mest till för deras konstverk Les Trés Riches Heures du Duc de Berry, som översätts till Hertigens av Berry mycket rika timmar. Under den här tiden fanns ett par kända konstnärer som målade altartavlor. I verken var det noggrann observation på människokroppen.

 

Till tidig nederländsk renässanskonst (1400-1525) hörde t.ex. konstnärerna Jan van Eyck, Robert Campin och Hans Memling. Måleriet utvecklades ur den medeltida konsten. Man använde sig av oljefärg, för den var flexibel och hållbar.

 

Under renässanskonsten i Italien (1475-1525) fanns det flera kända konstnärer. En av dem var Michelangelo som hade ett intresse för den mänskliga kroppen och det syntes i hans verk. Hans var främst skulptör, men var också målare, arkitekt och diktare. Till hans kändaste verk hör skulpturen David och takmålningarna i Sixtinska kapellet i Vatikanen.

Han som kallades den tredje största konstnären hette Rafael. Förutom konstnär var han både arkeolog och arkitekt. Han tillägnade sin tid med att måla porträtt. Ett av det kändare verken är porträttet av Julius II och Sixtinska Madonnan.

180px-raffael_sixtinska_madonnan
Sixtinska Madonnan

Konstnären Giovanni Bellini från norra Italien gjorde framförallt porträtt och religiösa motiv. Till hans kändaste verk tillhör Den heliga konversationen, som är Madonnan och ett par helgon, och konstverket av Madonnan och Jesusbarnet.

 

 

 

En av renässansens mest kända konstnärer är Leonardo da Vinci som levde 1452-1519. Han har också målat ett av världens mest kända porträttmålerier. Leonardo använde sig nästan bara av oljefärger och till exempel i Mona Lisa använde han, den tidigare nämnda tekniken, Sfumato, målning utan tydliga konturer. Idag finns Mona Lisa i konstmuseet Louvren i Paris.

687px-mona_lisa_by_leonardo_da_vinci_from_c2rmf_retouched
Mona Lisa

Ett annat välkänt konstverk av da Vinci är Nattvarden. Nattvarden är en muralmålning, väggmålning, som finns i klostret Santa Maria delle Grazie. Målningen målades under 1495-1498. Som motiv är Jesu sista måltid med hans lärljungar. Dock började målningen flagna och år 1999 återställde man målningen till sitt ursprungliga skick för 400 000€.

painting-337049_960_720
Nattvarden

Matilda West och Emmy Savioja

Källor: Labyrint 1

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A4ssansens_konst 11.3.2016

https://sv.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Bellini      11.3.2016

 

Annonser