Renässansens litteratur

Renässansens litteratur kom igång då boktryckarkonsten uppfanns på 1400-talet. Böckerna handlande ofta om livet vid hov och på landsbygden. De började skrivas på folkspråk. Största delen av romanerna från renässansen inspirerades av antiken och kristendomen. Nu började man skriva böcker också om de mer fattiga, och deras enkla liv på landet. Författarna Giovanni Boccaccio och Miguel Cervantes hjälpte till med moderna romanernas och novellernas uppkomst. William Shakespeare är även en känd författare från renässansen. Teaterpjäserna blev även mer vanliga under renässansen. De innehöll ofta mycket komik och tragedi.

Miguel Cervantes var en spansk författare vars mest kända verk är Don Quijote. Romanen är en satirisk riddarroman delad i två delar som handlar om den fantasifulla riddaren Don Quijote och hans färd att bryta sin älskade Dulcineas förtrollning. Den hånar riddare och riddarromaner från medeltiden, och i och med bokens popularitet minskade också riddaridealet i Europa. Genom Don Quijote har Cervantes inverkat stort på det moderna spanska språket, och även de kommande romanerna och novellerna, genom att stå som en modell. Cervantes roman Don Quijote räknas därför väldigt ofta som en av de första moderna romanerna någonsin.

William Shakespeare var en dramatiker och poet från England. Han var också själv med i skådespel. Några av Shakespeares mest kända verk är Hamlet och Romeo & Julia. Hamlet handlar om en dansk prins som skall hämnas på sin farbror som dödat Hamlets far. Romeo & Julia är en tragedi som handlar om de unga, förälskade Romeo och Julia. Deras släkter är osams och låter dem inte vara tillsammans. Shakespeare inspirerades av medeltida drama, klassisk litteratur och även italienska romanser. William Shakespeare har skrivit 37 skådespel och 154 dikter. Det har även hittats andra verk som tros ha skrivits av Shakespeare men det finns dock inga bevis. Många av Shakespeares pjäser framfördes vid Globe teatern. Den originella brann

ner år 1613 men en ny byggdes upp år 1997. Shakespeare har inspirerat många författare, t.ex. Charles Dickens med sina böcker.

Annonser