Renässansmänniskan

Kärnan i renässansen är den nya människosynen. Under medeltiden hade man betonat människan tillhörighet till något samfund som riddarskapet, kyrkan eller skrået, men under renässansen ökade den individuella självständigheten. Den pånyttfödda renässansmänniskan ville vara självständig och individualist. Denna självständiga människa motsatte sig alla auktoriteter, makter, och t.ex. påven och den katolska kyrkan kom i främsta skottlinje.

Antikens livsmönster framstod mer attraktivt än det den katolska kyrkan predikade. Renässansen tog inte avstånd från kristendomen men man började fängslas mera av andra olika möjligheter som fanns ute i världen. Renässansens nya idéer bekämpades till en början av kyrkan då de inte överensstämde med dess läror. Människorna började även på en ny uppfattning om hur världen såg ut och de flesta började anse att jorden var rund och inte platt.

Renässansen beundrade fysiskt och andligt överlägsna människor. Man blev känd genom att vara ett så kallat universalgeni. Ett universalgeni var en person som kunde lika skickligt måla tavlor och rita hus, som dansa och fäktas med svärd. Man var alltså inte specialiserad inom endast ett område. Istället för munken som tänkte på livet efter detta kom den perfekta renässansfursten, som inte brydde sig om några begränsningar. Under renässansen uppkom även några kända kvinnonamn, t.ex. Catharina van Hemessen. Catherina målade och tillverkade världens första självporträtt. Hon var även en av de första som började signera sina verk.

Leonardo da Vinci är renässanskonstens största namn och under 1500-talet skrev han ett brev till fursten av Milano. I brevet skriver han om sina uppfinningar som ska kunna föra bort fiender. Han skriver om lyftkranar, broar och en kanon som ska vara mycket praktisk och lättrörlig och ska skjuta hela hagelskurar med småsten och fienderna ska gripas av fruktan på grund av rökmolnet. När det blir fred ska han även skulptera i marmor, brons och keramik, han kunde även måla. I brevet märker man väldigt tydligt hur nytänkande människan hade blivit och att man kunde många saker.

 

Källor:

www.so-rummet.se

Hissaboken Labyrint 1

https://letaguldkorn.wordpress.com/2007/10/18/renassanskvinnor/

Leonardo da Vinci

Johanna & Malin

Annonser