SOCIALISMEN

Socialismen är en benämning på en slags politisk, rörelser eller partier som arbetar för att utveckla dessa ideal. Tanken bakom socialismen är att den ska vara rättvis och allt ska vara jämlikt. Ordet socialism kommer ifrån det latinska ordet socius som betyder kamrat.

Socialismen började ganska snabbt på 1800-talet blomstra. En allt intensivare massproduktion ökade  visserligen välståndet, men det var främst industriägarna och olika handelsintressen som fick del av välståndet. I dessa växande industristäder uppstod en fattig arbetsklass, industriproletariatet. Genom industrialiseringen hade visserligen tillgången till arbetsplatser förbättrats, men befolkningsökningarna var mycket kraftiga, så det var hår konkurrens om om varje arbetstillfälle. Arbetsgivarna kunde därför pressa ner lönerna så kraftigt att en anställning inte behövde garantera ekonomisk trygghet.

Industristädernas befolkning levde under odrägliga förhållanden. Stora familjer kunde till exempel trängas i små kyffen, och de vuxna hade ingen garanti för att de hade en anställning nästa dag.
Socialismen har väldigt starka och exakta mål. I deras mål ingår bland annat att det inte skall finnas klass skillnader i samhället, en vardag där alla själv kan styra vad de vill och ett samhälle utan fördomar och diskriminering mot människor. De tror också mycket på demokratin, alla ska få vara med och bestämma och rösta. Pengar skall inte ha rätten att styra över människorna och deras tankar.

Karl Heinrich Marx är en av de viktigaste personerna i socialismens historia. Han kan kallas grundaren för socialismen och är upphovsman för den ekonomiska och revolutionära teori som kallas marxism. Han var utbildad journalist, författare och filosof. Tillsammans med Friedrich E. arbetade de fram kommunismens viktigaste pamflett (en kortare skrift som innehåller häftig kritik av olika företeelser). Det omedelbara budskapet med skriften var att medvetandegöra arbetsklassen om maktkampen mellan kapital och arbete.
Centralt för den marxistiska historieuppfattningen var att förändringar skulle ske genom revolution, eftersom den härskade klassen inte ger vika på frivilligt sätt. Gradvis skulle stads makterna försvinna och ersättas och ersättas av kommunismen, och I ett kommunistiskt samhälle skull var och en arbeta efter sin förmåga, men få lön i relation till arbetsinsatsen. Kommunismen beskrivs som ett tillstånd av lugn, lycka och frihet. Marx politiska verksamhet och hans bidrag till den Tyska revolutionen 1848 ledde till att efter revolutionens sammanbrott bli åtalad och tvingades gå i landsflykt till England.

Socialismen har utvecklats mycket från början av 1800-talet. Ett parti som är väl känt i Finland som heter socialdemokraterna. De strävar efter jämlikhet mellan människorna och att alla unga och alla vuxna skall ha samma möjligheter och ha det tryggt. Socialismen uppnådde mycket ändring inom demokrati och politiken. På grund av socialismen har man det lite mera jämställt i världen nu, inte dock helt jämställt ännu.

 

            Melinda Smedman, Lotte Makkee, Jonathan Björklund, Simon Fleen och André Kutvonen

Källor

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarekommuner/Sotenas/Var-politik1/Vad-ar-socialdemokrati/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialism

Labyrint 1

 

 

Annonser